Hírek

Elérhetőségek

Településtörténet

Cún nevét az oklevelek 1244-ben említették először Chun néven. 1332-ben Chun, 1479-ben Czwn alakban írták nevét.

Az 1200-as évek elején a település az örökös nélkül elhalt János fia János és Péter birtoka volt. 1244-ben IV. Béla király Albert ispán fiának, Sup ispánnak adta, és határát leíratta. A falu a török hódoltság alatt is állandóan lakott volt. A település lakossága a XVII. század és a XIX. század folyamán is magyar volt.

Napjainkban a falu környéke a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságához tartozik (Cún-Szaporca) a dráva holtágainak köszönhetően.

A település népessége sajnos lassú, de folyamatos apadást mutat. Népességmegtartó ereje csökken, mely javarészt a csekély munkalehetőségnek köszönhető. A község fő munkáltatójává - mint számos környékbeli településen – az önkormányzat vált.

2013. március 1-től az önkormányzati rendszer átalakítását követően az addig működő Kémesi Körjegyzőség önállóságát elvesztette, betagozódott a Kovácshidai közös Önkormányzati Hivatalba, annak kirendeltségeként látja el a volt korábbi körjegyzőség négy településének, Kémes, Cún, Szaporca és Tésenfa községeknek közigazgatási feladatait.